Tematyka mini-konferencji

Swoje referaty przedstawią (podano orientacyjne godziny rozpoczęcia referatów)

16:15

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (Prorektor ds. Nauki AGH)
Rola Fizyki w kształceniu inżynierów w AGH
Istotą humboldtowskiego uniwersytetu jest harmonijne łączenie nowoczesnych badań naukowych z wysoką jakością̨ kształcenia opartego na nauce. Współcześnie, ta idea została rozszerzona o współpracę̨ środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. Zaprezentowana zostanie rola Fizyki w kształceniu inżynierów, w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii na rzecz innowacyjnego rozwoju gospodarki.

16:30

prof. dr hab. Paweł Olko (Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ)
„Wesele, Galeria i Protony – znajdź wspólny mianownik”
W 2013 roku, 113 lat po weselu Lucjana Rydla zostały otwarte Galeria Bronowice i Centrum Cyklotronowe Bronowice. Na ubogiej niegdyś podkrakowskiej wsi powstał najnowocześniejszy w tej części Europy ośrodek cyklotronowy dla fizyków, biologów i lekarzy. Dlaczego protony z Bronowic są tak interesujące opowie wykład na który serdecznie zapraszam.

16:45

mgr inż. Piotr Piątosa (Wiceprezes Zarządu Firmy Comarch)
„Jak fizyka wspiera informatyka rozwiązującego problemy telekomunikacji”
W ramach referatu zostaną pokazane elementy fizyki wykorzystywane przy tworzeniu koncepcji systemów informatycznych na potrzeby operatorów telekomunikacyjnych. Głównie dotyczy to:
– mechaniki falowej oraz optymalizacji topologicznej na potrzeby modelowania sieci radiowych (w tym SDN),
– optymalizacji wielokryterialnej do wyboru optymalnego przesyłu ruchu w sieci telekomunikacyjnej i planowania sieci dostępowej
– heurystyki i przewidywaniu trendów obciążenia sieci telekomunikacyjnych,
– projektowania urządzeń elektronicznych na rynek masowy
Zagadnienia te powinny zobrazować, że wiedza na styku fizyki i informatyki przydaje się w zarządzaniu tworzeniem oprogramowania oraz realizacji wdrożeń w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (na przykładzie Comarch).

17:00

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH (WFiIS AGH)
„Gdzie wzrok nie sięga …”
W prezentacji przedstawiona zostanie działalność Laboratorium Mikro i Nano Tomografii WFiIS AGH. Zaprezentowany zostanie unikatowy w skali polskich uczelni sprzęt badawczy oraz przykłady jego wykorzystania w różnych dziedzinach badań naukowych oraz zastosowań inżynierskich.

17:15

mgr inż. Łukasz Musialski (Wiceprezes Zarządu Firmy Logisys)
„Fizyka logistyki”
Do czego przydaje się fizyka w logistyce, czyli jak okazało się, ze moje studia nie były bez sensu. Krótka historia o tym jak człowiek po WFiTJ stworzył firmę, która projektuje polską logistykę i dlaczego nudne zajęcia okazały się jednak być bardzo przydatne.

17:30

prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski (WFiIS AGH)
„Co oko mówi do mózgu? Perspektywy budowy elektronicznej protezy siatkówki.”
Siatkówka stanowi cienką tkankę wyścielającą wewnętrzną powierzchnię gałki ocznej, której zadaniem jest konwersja wejściowych sygnałów optycznych na sygnały elektryczne wysyłane do mózgu poprzez nerw wzrokowy. Szczególnie interesujące pytania, na które neurobiolodzy nie znają kompletnych odpowiedzi, dotyczą, m.in. sposobu kodowania kolorów i informacji o ruchu w dynamicznie zmieniających się obrazach. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala myśleć o elektronicznej protezie siatkówki, w której sygnały wygenerowane przez zewnętrzną kamerę optoelektroniczną byłyby przetworzone na sekwencje impulsów zrozumiałe dla mózgu i dostarczone bezpośrednio do nerwu wzrokowego.

17:45

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (Dyrektor ACMiN AGH)
Unia europejska, a nauka polska
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło zupełnie nowe możliwości także dla polskiej nauki. Uzyskaliśmy zarówno dostęp do europejskich konkursów na finansowanie badań naukowych, jak i do funduszy strukturalnych, z których mogliśmy finansować zarówno nowe budynki, jak i zakupy urządzeń badawczych. Wiele takich projektów było i jest realizowanych w naszej Uczelni. Jednym z nich jest Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH sąsiadujące z budynkiem naszego Wydziału. Centrum prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w zakresie fizyki, chemii i inżynierii materiałowej, skoncentrowane w szczególności na nanotechnologii.